Tervetuloa...

...Suomen metsäklusterin tutkimustietokantaan. Täältä löydät tietoja metsäklusteria koskevista, julkisista tutkimus- ja kehittämishankkeista. Palvelun tavoitteena on vastata kysymyksiin:

Tietokannan käyttö on maksutonta eikä sen käyttö edellytä rekisteröitymistä.

Aineisto on koottu rahoittajien ja hankkeiden toteuttajien tietojärjestelmistä, esitteistä ym. julkisista tietolähteistä sekä suoraan hankkeilta. Tietoja on kerätty vuodesta 1995 alkaen, joten osa esim. yhteystiedoista on voinut muuttua. Mikäli huomaat aineistossa vanhentuneita tietoja, lähetä oikaisu tietokannan ylläpitäjälle. Tämä tapahtuu vaivattomasti täyttämällä kyseisen näytön yläreunasta löytyvä tietojen päivityspyyntö-lomake. Jos hankkeesi puuttuu kokonaan tietokannasta, voit lisätä sen lisäyspyyntö-lomakkeella.

Metsäklusterin julkisten t&k-hankkeiden vuotuiseksi kustannusarvoksi on arvioitu 400-500 milj. markkaa. Tietokannan tavoitteena on tehostaa näissä hankkeissa syntyvän tiedon ja osaamisen hyväksikäyttöä. Tavoitteena on myös edistää hankkeiden ja metsäklusterin toimijoiden välistä yhteistyötä ja siten mm. vähentää päällekkäistä työtä. Palvelun ylläpidosta vastaa Sordino Information Systems Oy Puu- ja metsäosaamiskeskuksen toimeksiannosta. Päärahoittajina ovat toimineet Metsäteollisuus ry, Metsäalan tutkimusohjelma (v. 1998) ja P-K:n liitto.

Yhteystiedot